Mehikoorma

Põhikool


Esileht Õppekorraldus Dokumendid Õpetajad Galerii Hoolekogu Teated

Õpetajad ja koolitöötajad 2016/2017 õa.

     
                              Niina Alberi - inglise keel, käsitöö ja kodundus 

Ege Helleng - direktor

Maaja Kolpakova - vene keel, kunst, inimeseõpetus, loodusõpetus, matemaatika

Anne Konsap - eesti keel ja kirjandus, bioloogia, geograafia, loodusõpetus, HEV õpilase õppe koordineerija, õpiabi õpetaja

Katri Narusing - muusika, eesti keel

Ene Rõžova –  kehaline kasvatus

Jaanus Volk -  füüsika, keemia, matemaatika, ajalugu, ühiskonnaõpetus, tehnoloogiaõpetus

Inga Rõžova – huvi- ja noorsootöö juht, karjäärikoordinaator

Tiiu Rõžova -   logopeed

Siiri Rämmann – kokk

Tiiu Kunn – koristaja


    HEV õpilase õppe koordineerija: