Mehikoorma

Põhikool


Esileht Õppekorraldus Dokumendid Õpetajad Galerii Hoolekogu Teated

Õppekorraldus

Päevakava

Täiendav juhendamine

Ringid

Tunniplaan

Vaheajad, eksamid, tasemetööd

 

 

 

Mehikoorma Põhikooli päevakava

 

I Üldsätted

Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse.

Koolimaja avatakse kell 7.15

Õppetöö algab Mehikoorma Põhikoolis kell 8.00

Ringide tööd ja täiendav juhendamine  toimuvad peale õppetundide lõppu.

Üritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 21.00

 

II Õppetundide ja vahetundide ajad

1. tund 8.00 – 8.45

2. tund 8.55 – 9.40

3. tund 9.50 – 10.35

söögivahetund 10.35 – 11.00

4. tund 11.00 – 11.45

5. tund 11.55 – 12.40

6. tund 12.50 - 13.35

7. tund 13.45 – 14.30

 

III Pikapäevarühm 


Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
 Neljapäev
   Reede
Sisustatud vaba aeg
7.15 - 7.45
Sisustatud vaba aeg
7.15 - 7.45
Sisustatud vaba aeg
7.15 - 7.45
Sisustatud vaba aeg
7.15 - 7.45
Sisustatud vaba aeg
7.15 - 7.45
Õppetöö
12.50 - 13.35
Õppetöö
11.55 - 12.40
Õppetöö
12.50 - 13.35
Õppetöö
11.55 - 12.40


IV Täiendav juhendamine  Üles

 

õpetaja

nädalapäev

kellaaegNiina Alberi

neljapäev

13.45


Ege Helleng

esmaspäev
13.45   9.klass
 14.35   8.klass


Maaja Kolpakova

teisipäev

14.35

Anne Konsap

teisipäev
kolmapäev


kokkuleppel
11.00   5.klass
12.50   7.klass
13.45   8.klass

9.klass

Katri Narusing


teisipäev

13.45


Ene Rõžova

reede

13.45


Jaanus Volk
esmaspäev
kolmapäev
neljapäev
9.50   5.klass
   14.35   8., 9.klass
12.50  7.klass


 

 

V Ringid     Üles

 

Nädalapäev, kellaaeg

Ring

Juhendaja

Esmaspäev
11.55
13.45
14.40

vabaajaring
rütmika
näitering

Ene Rõžova
Ene Rõžova
Inga Rõžova
Teisipäev
12.50

vabaajaring

Ene Rõžova
Kolmapäev
11.55
11.55
13.45

13.34


vabaajaring
pilliõpe (akordeon)
meisterdamine ja maalimine
pilliõpe (klaver)

Ene Rõžova
Katri Narusing
Inga Rõžova

Katri Narusing
Neljapäev
11.55
11.55
14.45

liiklusring
pilliõpe (klaver)
lauluring

Inga Rõžova
Katri Narusing
Katri Narusing
Reede
18.30

Spordiring

Ene Rõžova

 

 

VI Tunniplaan Üles

Mehikoorma Põhikooli 2016/17 õa  tunniplaan

 


Nädalapäev
Tund
 1. + 3.+ 4. klass

5. + 7. klass

8. + 9. klass
E
S
M
A
S
P
Ä
E
V
1.
Tõ / Tõ / -

 M

Kirj. / M
2.
M

Ingl.

K / Kirj.
3.
E

- / B

Ingl.
4.
Kunst

Kirj.

M / K
5.
- / Ingl. / Ingl.
- / V

Muusika
6.
- / - / Tehnoloogiaõp.

-  / Käsitöö ja kodundus,
Tehnoloogiaõp.

Käsitöö ja kodundus,
Tehnoloogiaõp
7.


-  / Käsitöö ja kodundus,
Tehnoloogiaõp.

Käsitöö ja kodundus,
Tehnoloogiaõp. / - 
T
E
I
S
I
P
Ä
E
V
1.
Kk
M

G
2.
M

Lõ / G

M
3.


Muusika

E
4.
E

- / Ingl.

V
5.
- / Iõ / -

Iõ / Lõ

Ingl.
6.
- / Ingl. / -
Ingl. / V

F
7.


Kk

Kk
K
O
L
M
A
P
Ä
E
V
1.
E

E

M
2.
M

M

Kirj.
3.
E / Ingl./ Ingl.

Kirj.

K
4.
Kk

Kk / Lõ

B
5.
Kunst / Tõ / -

A

Ingl.
6.
A
7.
- / Üõ
N
E
L
J
A
P
Ä
E
V
1.
E

E / V

E / V
2.
M

M

M
3.
E / E / Ingl.

Lõ / G

F
4.
Muusika

Ingl.

G
5.
- / - /Käsitöö ja kodundus

Käsitöö ja kodundus / -
A
6.
- / - /Käsitöö ja kodundus
Käsitöö ja kodundus / -
V / E
7.

R
E
E
D
E
1.
E

Inform. / Iõ

Iõ / Üõ
2.


M

M
3.
Muusika

A

B
4.
- / Kk / Kk

E

V
5.
 

Kunst

Kunst
6.


Kk

Kk

Tund
1. + 3. +4. klass

5. + 7. klass

8. + 9. klass

 

 

 

VII Vaheajad, eksamid, tasemetööd Üles

 

Koolivaheajad 2016/17

SÜGISVAHEAEG     22.okt.2016 – 30. oktoober 2016

TALVEVAHEAEG   23.detsember 2016 – 8. jaanuar 2017

KEVADVAHEAEG  18.märts 2017– 26.märts 2017

SUVEVAHEAEG  ( v.a. lõpuklassid) 7.juuni 2017 - 31.august 2017

Põhikooli lõpueksamid

Eesti keel                         1.juuni 2017
Matemaatika                   7.juuni 2017
Valikaine                       13.juuni 2017

Tasemetööd

3.klass
Eesti keel     10.mai 2017
Matemaatika 16.mai 2017

6.klass
Eesti keel        3.mai 2017
Matemaatika  9.mai 2017
Muu aine       18.mai 2017