Mehikoorma

Põhikool


Esileht Õppekorraldus Dokumendid Õpetajad Galerii Hoolekogu Teated

Järelevalve

Haldusjärelevalvet teostab kooli üle

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond
Lõuna piirkonna Põlvamaa ekspert Kaidi Maask
telefon 5687 6407, 735 0165
e-post:Kaidi.Maask@hm.ee

                                                                                                                       
Dokumendiregister